17.30 + Andrzej Michalski /p/
17.30 + Roman Fusiński /p/
18.00 + Teresa Kowalska /p/
18.00 + Bożena Oraczewska /p/