17.30 + Andrzej Sobiesiak /p/
17.30 + Andrzej Gzylewski – gregorianka
18.00 + Rodzice Kazimierz (imieninowa) i Stanisława Kędzierscy