17.30 + Rodzice Adam i Irena Żabowscy, dziadkowie Żabowscy
18.00 + Zbigniew Fabrykiewicz w 7 rocznicę śmierci – od rodziny