17.30 + Teresa Szałańska/p/
18.00 + Andrzej Gzylewski – gregorianka