17.30 + Zbigniew Tomaszewski /p/
17.30 + Halina, Stanisław, Katarzyna Kowalak, dziadkowie Sobiesiak
18.00 + Andrzej Gzylewski – gregorianka
18.00 + Mirosław i rodzice Kowalscy