17.30 + Teresa Kowalska/p/
18.00 + Andrzej Gzylewski – gregorianka