16.00 O błogosławieństwo Boże dla Krystyny Rosiak w 80 rocz. urodzin
17.30 + Krzysztof Mańkowski (urodzinowa)
17.30 + Andrzej Gzylewski – gregorianka