17.30 + Jerzy Lewandowski (ur.) – od żony i dzieci
18.00 + Andrzej Gzylewski – gregorianka