17.30 + Andrzej Gzylewski – gregorianka
17.30 + Urszula Jankowska /p/
18.00 + Czesław Jasiński (13 rocz.)
18.00 + Bożena Oraczewska /p/