17.30 O błogosławieństwo Boże dla Elizy i Michała Kołodziejskich
18.00 + Anna (w 1 rocznicę śmierci) i Jan Michalscy