17.30 + Henryk Kozłowski (2 rocz.)
17.30 + Ryszard Wiśniewski (8 rocz.) i rodzina Wiśniewskich
18.00 Msza kolędowa