17.30 + Tadeusz Grzmil /p/
17.30 + Sabina Bytner /p/
18.00 Msza kolędowa