17.30 + Waldemar Krysiński (3 rocz.)
17.30 + Urszula Jankowska /p/
18.00 Msza kolędowa