17.30 + Robert Wiśniewski /p/
18.00 + Halina, Stanisław i Katarzyna Kowalak, dziadkowie Sobiesiak