17.30 + Barbara Górecka /p/
17.30 + Andrzej Wojciechowski
18.00 Msza kolędowa