17.30 + Paweł Mikołajczyk /p/
18.00 + Teresa Kowalska /p/
18.00 + Jan Włodarski /p/