17.30 + Barbara Chiżyńska /p/
18.00 + Halina Kowalczyk /p/
18.00 + Natalia Klimkiewicz /p/