17.30 + Stanisław Skolasiński /p/
18.00 + Rodzice Zofia i Antoni Śmietanowscy, Jadwiga i Mieczysław Szałańscy