17.30 + Regina i Eugeniusz Wiśniewscy – od Heleny z dziećmi z Włocławka
18.00 + Mirosław Kowalski (2 rocz.)