17.30 + Teresa i Zdzisław Wiśniewscy
18.00 + Kazimierz Nowakowski /p/