17.30 + Elżbieta Aftańska (31 rocz.)
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Marty
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty i Konrada