17.30 + Barbara Słupska – od pracowników SP w Nowej Górze
18.00 + Piotr Milewski /p/