17.30 + Regina Wiśniewska – od chrześniaka Sławomira z Włocławka
18.00 + Paweł Mikołajczyk /p/