17.30 + Helena Zielińska (9 rocz.)
18.00 + Henryk Całka /p/