17.30 + Andrzej Sobiesiak /p/
18.00 + Marianna i Stefan Jarkowscy, dziadkowie Dłużniewscy