17.30 + Grzegorz Przybyliński /p/
18.00 + Barbara Chiżyńska /p/