17.30 + Marianna Pakulska /p/
17.30 + Stanisław Cieszkowski (1 rocz.)
18.00 + Stanisław Jędrzejewski (4 rocz.)