17.30 + Stanisława (im.) i Kazimierz Kędzierscy
18.00 + Helena, Stanisław, Mirosław Zambrzyccy – od rodziny