17.30 + Czesław i Lucjan oraz rodzina Goszczyńskich
18.00 + Barbara Chiżyńska /p/