17.30 + Rodzice Jadwiga i Jan Fontańscy
18.00 + Antonina (5 rocz.), Henryk i Henryk Majczyk