17.30 + Andrzej Sobiesiak /p/
17.30 + Janina Osiecka (2 rocz.)
18.00 + Stefania Łukaszewska (1 rocz.)