17.30 + Rodzina Bereszczyńskich, Kamińskich, Waśniewskich i Wysockich
17.30 + Rodzice Irena, Adam i dziadkowie Żabowscy
18.00 + Krzysztof Płoski /p/