17.30 + Irena i Piotr Dąbkowscy, Zofia Mikulska
18.00 + Stanisław Skolasiński /p/