17.30 + Karol (rocz.) i Jadwiga Kwiatkowscy
18.00 + Barbara, Roman, Bogdan i Zbigniew Wiśniewscy oraz dziadkowie Osieccy
18.00 O błogosławieństwo Boże dla Agnieszki i Krzysztofa