17.30 + Kazimierz Kurpiński /p/
18.00 + Rodzice Jadwiga i Jan Fontańscy