17.30 + Halina, Stanisław, Katarzyna Kowalak, dziadkowie Sobiesiak
18.00 + Zbigniew Fabrykiewicz (9 rocz.)