17.30 + Mirosław, Halina i Feliks Jeziak
18.00 + Irena i Joanna Wolińskie oraz Jerzy Ambroziak