17.30 + Janusz Kobielski, Franciszek Kobielski, rodzice Kobielscy i Parzęccy
18.00 + Jadwiga Blongiewicz /p/