17.30 + Jan Skrzyński (25 rocz.)
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Emila
18.00 + Cecylia Kępczyńska, rodzina Banasiak i Mazur