17.30 + Henryk Całka /p/
18.00 + Regina i Zygmunt Skrzyńscy
18.00 + Emilia i Józef Stańczak