17.30 + Rozalia Wachol /p/
17.30 + Helena Jagielska (1 rocz.)
18.00 + Wiesław Kobielski /p/