17.30 + Teresa i Zdzisław Wiśniewscy, Irena i Józef Karpińscy
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Franciszka z racji imienin