17.30 + Krzysztof Mańkowski – gregorianka
17.30 + Stanisław Figat
18.00 + Robert Wiśniewski (2 rocz.), Elżbieta Matusiak (2 rocz.)