17.30 + Krzysztof Mańkowski – gregorianka
17.30 + Henryk Zienkiewicz /p/
18.00 + Henryk Całka /p/