17.30 + Teresa Jankowska (5 rocz.)
17.30 + Halina, Stanisław, Katarzyna Kowalak, dziadkowie Kowalak
18.00 + Krzysztof Mańkowski – gregorianka
18.00 + Marek Ryziński, Waldemar i Krystyna Ryzińscy, Zofia Woźniak