17.30 + Krzysztof Mańkowski – gregorianka
17.30 + Janusz,Władysława i Stanisław Drzewieccy
18.00 + Barbara Chiżyńska /p/