17.30 + Krzysztof Mańkowski – gregorianka
17.30 + Zbigniew Wysocki /p/
18.00 + Barbara Słupska /p/