17.30 + Krzysztof Mańkowski – gregorianka
17.30 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Ewy, Gniewomira, Juliana, Tymoteusza, Jakuba i Rafała
18.00 + Franciszek Giżyński