17.30 + Krzysztof Mańkowski – gregorianka
17.30 + Zofia (rocz.) i Stanisław Dymek – od rodziców
18.00 + Julian i Jadwiga Wanowicz