17.30 + Rodzice Stanisława i Kazimierz Kędzierscy w rocznicę śm.
18.00 + Krystyna Obałkowska w 2 rocznicę śm.